Ide Kazei

Unicorn merchant patron and ally of Ota Ekiado who maintains an estate in Mimura

Description:
Bio:

Ide Kazei

L5R: Chronicles of the Ota chakuva chakuva